Quartz biedt in samenwerking met Hogeschool Leiden een aantal professionaliseringstrajecten aan. Dit zijn trajecten voor individuele leerkrachten maar ook voor schoolteams en directies. Lees meer over het scholingsaanbod.

Masterclass Evalueren en verantwoorden vanuit eigenheid

De masterclass Evalueren en verantwoorden vanuit eigenheid is bedoeld voor ervaren leerkrachten en intern begeleiders binnen het primair onderwijs. Oorspronkelijk is dit scholingstraject ontwikkeld voor conceptscholen (Montessori-, Vrijeschool-, Dalton-, Jenaplan-, Freinet- en OGO-onderwijs) maar de masterclass is ook voor het regulier onderwijs zeer geschikt; het gaat erom dat de school werkt vanuit een eigen visie op onderwijs.

In de masterclass Evalueren en verantwoorden vanuit eigenheid leer je om de ontwikkeling van kinderen zichtbaar te maken vanuit de pedagogische visie van waaruit je werkt. We gebruiken hierbij het ‘Triband Verantwoorden’; een instrument dat is ontwikkeld om verantwoording af te kunnen leggen over de opbrengst van onderwijs in de volle breedte van het pedagogisch concept. Het gebruik van een pedagogisch evaluatieprogramma met verschillende assessmentvormen en toetsen, brengt zowel het persoonlijk leerproces als het resultaat in beeld.

Meer informatie over de masterclass, data en mogelijkheid tot inschrijving vind je op:

Masterclass Evalueren en verantwoorden vanuit eigenheid

Masterclass Evalueren en verantwoorden vanuit eigenheid bij HS Leiden is voor leraren die op een nieuwe manier verantwoording willen afleggen over het onderwijs dat zij verzorgen

Masterclass Evalueren en verantwoorden vanuit eigenheid – Nascholingen

www.hsleiden.nl

 

Masterclass Pedagogisch Meesterschap HS Leiden is voor leraren die op een nieuwe manier verantwoording willen afleggen over het onderwijs dat zij verzorgen

Teamscholing Evalueren en verantwoorden vanuit eigenheid

De teamscholing Evalueren en verantwoorden vanuit eigenheid is ontworpen voor schoolteams van conceptscholen en andere vernieuwingsscholen in het primair onderwijs die op een nieuwe manier verantwoording willen afleggen over het onderwijs dat zij verzorgen en die zich willen verdiepen in nieuwe vormen van evalueren van goed onderwijs.

In deze teamscholing leer je als schoolteam om met behulp van het instrument Triband Verantwoorden de leeropbrengsten van je leerlingen volgens de eigen richtlijnen in kaart te brengen, op een manier die de inspectie kan begrijpen en waarderen.

De teamscholing Evalueren en verantwoorden vanuit eigenheid bestaat uit twee studiedagen en vijf teambijeenkomsten, waarvan er twee in overleg met de schoolleider worden gepland.

Meer informatie over de teamscholing en mogelijkheid tot inschrijving is binnenkort beschikbaar via deze website en de website van www.hsleiden.nl

Teamscholing Evalueren en verantwoorden vanuit eigenheid – Nascholingen

 

www.hsleiden.nl

Tijdens de Teamscholing Pedagogisch Meesterschap van Hogeschool Leiden leert een schoolteam werken met het instrument Triband Verantwoorden.

Collegereeks Evalueren en verantwoorden vanuit eigenheid

De voornaamste opbrengst van deze collegereeks is dat je als directie met behulp van het instrument Triband Verantwoorden beleid zult kunnen maken dat een verantwoordingskalender en een pedagogisch evaluatieprogramma voor alle leerlingen van de school mogelijk maakt.

De collegereeks bestaat uit zeven bijeenkomsten verspreid over circa zes maanden. Door het Schoolleidersregister PO is dit traject aangemerkt als bron voor informeel leren. Dit houdt in dat de collegereeks gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van professionalisering via informeel leren.

Meer informatie over de collegereeks, data en mogelijkheid tot inschrijving vind je: HIER

Studiedagen, workshops en andere maatwerktrajecten

 

Naast de masterclass, teamscholing en collegereeks verzorgen we studiedagen,

workshops en andere maatwerktrajecten op het gebied van Triband Verantwoorden.

Neem voor meer informatie en mogelijkheden contact op met een van onze experts