Bij twijfel naar kinderen luisteren’, dat is mijn motto om goed onderwijs vorm te geven, te evalueren en te verantwoorden. Kinderen geven zelf steeds richting in de zoektocht naar zelfverantwoordelijk en onderzoekend leren.

Als praktijkdeskundige Anders Evalueren en Verantwoorden geeft Maaike Kramer scholen en individuele leerkrachten krachtige voorbeelden van en inspiratie voor het werken met Triband verantwoorden in de klas en in de school. Dit vervolgens samen vertalen naar de eigen situatie van de deelnemers is haar passie.

Maaike Kramer is lid van de Quartz-crew, docent, directeur, bestuurder, coach en onderwijsontwerper. Na een aantal jaren te hebben gewerkt als onderwijsadviseur is zij de schoolpraktijk weer ingestapt om haar onderwijs(anders)idealen te verwezenlijken.

  • 06 – 43 79 88 96