Vaak levert de plicht om te verantwoorden bij scholen een hoge mate van druk op. In werkelijkheid is er veel meer vrijheid dan men denkt, maar het is soms moeilijk om die ‘ruimte voor eigenheid’ ook echt te durven nemen. Triband Verantwoorden is een prachtig instrument om het levende leren van kinderen zichtbaar te maken in een vorm die voor ‘het systeem’ begrijpelijk en acceptabel is.

 

Saar Frieling beweegt zich, in de verschillende dingen die zij doet, vaak in het spanningsveld tussen de vrijheid van het individu en de regels van de gemeenschap. Als onderwijsexpert Anders Evalueren en Verantwoorden begeleidt zij scholen en leerkrachten bij het ontwikkelen van Pedagogisch Evalueren en Verantwoorden.

Saar studeerde Nederlandse taal en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij specialiseerde zich in de klassieke retorica aan de Northwestern University of Illinois. In 2006 volgde zij een Masteropleiding (DasArts) aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Zij werkte als mentor en later als decaan op de Vrije Hogeschool in Driebergen, ontwikkelde een project Connecting Conversations voor het Walter Maas Huis in Bilthoven en schoolde zich als Trainer Morele Oordeelsvorming bij Governance & Integrity Nederland (G&I).

Naast haar werk als onderwijsexpert bij Quartz is Saar Frieling coördinator van de Basisopleiding Vrijeschool Onderwijs bij Centrum onderwijs & innovatie Leiden. Ook is zij trainer Morele Oordeelsvorming in de sector onderwijs van G&I.

  • 06 – 53 19 42 18