Lees hier over de ervaring van scholen met Triband Verantwoorden en Anders Evalueren.

In 1916 werd de eerste school gesticht die gestoeld was op een vernieuwende visie op onderwijs. Sinds dat jaar zijn er steeds weer nieuwe partijen opgestaan die een school wilden stichten die recht deed aan hun visie op de maatschappij, het kind en ontwikkeling. Vooral de laatste jaren lijkt er weer meer behoefte te ontstaan aan ruimte voor eigenheid. Verschillende initiatieven komen van de grond waarin leerkrachten en bestuurders ervaringen opdoen met andere manieren van evalueren en verantwoorden. Zij delen deze ervaringen graag met u.

“Triband verantwoorden heeft onze kwaliteit zichtbaar gemaakt, heeft goed onderwijs een gezicht gegeven, heeft de verandering in onszelf aangezet en heeft het didactisch handelen een professionele impuls gegeven.”

– Marja van Eunen (intern begeleider Montesorri kindcentrum de Plotter)

Meer ervaringen treft u binnenkort aan op deze website.