Freinet

Freinetschool (1933)

Célestine Freinet was een Franse onderwijzer op een dorpsschool. In zijn overvolle klas zag hij dat kinderen nauwelijks geïnteresseerd waren in de droge lesstof. Wel waren ze enthousiast als het over hun eigen leefwereld ging. Al snel ging hij over op een ander vertrekpunt, het alledaagse leven van de kinderen zelf. Zo introduceerde hij een geheel eigen manier van taalonderwijs; hij haalde een drukpers in de school. De kinderen ontwikkelden vanuit de kracht van het zelf verwoorden, schrijven en drukken van verhalen en functionele teksten niet alleen gevoel voor taalgebruik, maar ook inzicht in de kracht van vrije meningsuiting. Na problemen met de gegoede burgerij en de overheid werd hij om zijn vooruitstrevende ideeën over socialistisch volksonderwijs ontslagen. Hij verhuisde in 1933 naar Vence waar hij zijn opvoedingsideaal verder uitwerkte. Dat ideaal is tot op heden de basis voor Freinetwerkers en de Freinetbeweging. De school werd een coöperatieve leef- en werkgemeenschap, waar leerlingen, leraren en ouders samen de verantwoordelijkheid droegen. Hij ontwikkelde een aantal technieken en werkwijzen, als het kringgesprek, de klassenvergadering, de klassenkrant en ‘levend’ rekenen, een vroege vorm van realistisch rekenen – maar dan wel in de echte samenleving. De school is geen minimaatschappij, maar een onderdeel van de ‘echte’ socialistische samenleving. De kinderen leerden daarom ook buiten de muren van de school: ze gingen naar bedrijfjes en werkten op het land. Hij integreerde de daar verkregen competenties in het leren op de school. Het is bekend dat Freinet en Peter Petersen, de grondlegger van het Jenaplanonderwijs, contact hadden. Ook nu nog worden de opvoedingsidealen van deze twee bewegingen gecombineerd tot één visie op onderwijs.