Annemieke Zwart

Quartz is opgericht door Annemieke Zwart. Zij begeleidde vanuit Quartz Ontwikkeling jarenlang scholen en leraren bij de implementatie van Triband Verantwoorden. Ook was zij betrokken bij de ontwikkeling van dit relatief jonge instrument dat aansluit bij het bestaande Pedagogisch Evaluatieprogramma en is ontstaan om naast anders te evalueren ook anders te kunnen verantwoorden. Naast begeleiding van deze ontwikkel- implementatietrajecten verzorgde Annemieke Zwart ook scholingstrajecten voor leraren en schoolteams; Triband Verantwoorden, Anders evalueren & Verantwoorden.

Sinds 2013 biedt Annemieke Zwart de scholingstrajecten aan in samenwerking met Centrum onderwijs & innovatie Leiden van Hogeschool Leiden.

Het instrument Triband Verantwoorden en het zichtbaar en inzichtelijk maken van de ontwikkeling van kinderen, vanuit de pedagogische visie behorend bij het pedagogisch concept van de school, sluit aan bij de visie van de faculteit Educatie van Hogeschool Leiden.

Annemieke Zwart en Centrum onderwijs en innovatie Leiden hebben een partnerschap gevormd met experts die een bijdrage leveren aan de professionaliseringstrajecten. Deze experts vormen samen de  Quartz Crew en zorgen voor de blijvende verdieping en verduurzaming van Triband Verantwoorden en het Pedagogisch Evaluatieprogramma.

Vanaf het studiejaar 2017-2018 verzorgt Centrum onderwijs & innovatie Leiden de professionaliseringstrajecten in samenwerking met de Quartz Crew.