Onderwijsexpert Triband Verantwoorden, Docent Pedagogisch Meesterschap Montessorionderwijs, Directeur-Bestuurder Eerste Westlandse Montessorischool

“Bij twijfel naar kinderen luisteren’, dat is mijn motto om goed onderwijs vorm te geven, te evalueren en te verantwoorden. Kinderen geven zelf steeds richting in de zoektocht naar zelfverantwoordelijk en onderzoekend leren.”

Onderwijsexpert Triband Verantwoorden, Onderzoeksbegeleider en Coördinator Regio Rotterdam

“Eigenaar zijn van je eigen ontwikkeling, dat is voor mij een heel belangrijk uitgangspunt. Ik ben ervan overtuigd dat ‘eigenaarschap’ leidt tot een diepgaande, continue ontwikkeling die zorgt voor verbinding tussen hart, hoofd en handen. Alleen op deze manier kom je het beste tot je recht. Of je nu kind bent of leerkracht.”

Onderwijsexpert Triband Verantwoorden, Coördinator Vrijeschoolonderwijs, Onderzoeksbegeleider en Docent Schrijfvaardigheid

“Vaak levert de plicht om te verantwoorden bij scholen een hoge mate van druk op. In werkelijkheid is er veel meer vrijheid dan men denkt, maar het is soms moeilijk om die ‘ruimte voor eigenheid’ ook echt te durven nemen. Triband Verantwoorden is een prachtig instrument om het levende leren van kinderen zichtbaar te maken in een vorm die voor ‘het systeem’ begrijpelijk en acceptabel is.”

Onderwijsexpert triband verantwoorden, Onderwijsjurist, Onderzoeksbegeleider en Coördinator Montessorionderwijs

“Ik merk dat leerkrachten en directieleden zich door Triband gesterkt voelen; ze krijgen weer zicht op hun verhaal, hun eigen verhaal, wat ze graag delen met anderen. Waarbij het ‘moeten’ verantwoorden verandert naar ‘willen’ verantwoorden.”