Verantwoorden doe je samen

Hoe verantwoorden we de kwaliteit van ons onderwijs aan onszelf en aan anderen? Hoe combineren we de normen van de wet met die van het onderwijsconcept wat wij gebruiken? En hoe voeren we daarover goed een gesprek met de ouders en met ons schoolbestuur?

Triband verantwoorden biedt op verschillende niveaus een vergelijkbare aanpak voor het verantwoorden van de kwaliteit van het onderwijsproces:

  1. op leerlingniveau: met leerlingen vooruitkijken en terugblikken op het onderwijsproces met behulp van de leerlingmonitor, leer-en ontwikkellijnen en portfolio’s;
  2. op leerkrachtniveau: met leerkrachten op zoek naar de waarde van het getal bij een toets en het vinden van bewijs van kwaliteit van het werk van leerlingen door middel van gerichte observatie en onderzoek;
  3. op directieniveau: met behulp van schoolzelfevaluatie en visitatie en met de methodieken die passen bij ‘de schoolleider als onderzoeker’ in gesprek met andere scholen in hetzelfde bestuur, met ouders of ook met de inspectie;
  4. op bestuursniveau: het invoeren van een kwaliteitsgesprekscyclus en kwaliteitszorgbeleid dat recht doet aan de diversiteit van de scholen binnen het bestuur.

De rode draad op alle niveaus: recht doen aan de eigenheid van de betrokkene, het gehanteerde onderwijsconcept en werk maken van een onderzoekende houding en een onderzoekscultuur in de hele organisatie.